top of page

#UniaEuropejska #DofinansowanieUE
#ProjektyB+R #Innowacje

#GRANTY UE

czyli Projekty SYNETIK s.c.
dofinansowane ze środków
UE

W roku 2022 i 2023 firma SYNETIK s.c. otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na projekty "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Frame 77.png

ROZWÓJ

Dzięki temu wsparciu SYNETIK s.c. rozwija się dynamicznie, oferując usługi o najwyższych standardach.

INNOWACJA

Dofinansowanie SYNETIK s.c. pozwoliło  inwestować w badania i rozwój, co przekłada się na innowacyjne rozwiązania, spełniające oczekiwania naszych klientów.

WSPÓŁPRACA

Dążenie do realizacji projektów umożliwiło nam również nawiązanie cennych współprac i partnerstw, które przyczyniają się do dalszego rozwoju i innowacji SYNETIK s.c..

#01

Tytuł Projektu:

Zastosowanie

Morskich Polimerów Biodegradowalnych

w Przemyśle Morskim

Nr umowy:

EX: 12-01-2022

Nazwa Beneficjenta:

SYNETIK s.c.

Wartość Projektu:

200 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

170 000 PLN

20230612_101232_edited.jpg
Frame 108.png

#01

# Opis
     Projektu:

      SYNETIK s.c. otrzymał dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

# Cel
     Projektu:

   Celem niniejszego projektu jest zastosowanie unikatowego biodegradowalnego polimeru pozyskiwanego z organizmów morskich jako napełniacza do wytwarzania wybranych elementów konstrukcyjnych jednostek pływających metodą formowania wtryskowego z polilaktydu oraz opracowanie parametrów procesu technologicznego formowania wtryskowego nowej mieszanki tworzyw.

 

     Zastosowanie biokompozytów z naturalnymi napełniaczami niesie ze sobą szereg korzyści ekologicznych (m.in. brak konieczności utylizacji), technologicznych i ekonomicznych (m.in. skrócenie cyklu produkcyjnego, konsolidacja części) oraz funkcjonalnych (m.in. lżejsze wyroby, wyższa odporność na korozję w środowisku morskim). Wdrożenie rezultatów rozwiązania wpłynie znacząco na rozwój firmy SYNETIK s.c. poprzez zwiększenie palety produkowanych wyrobów o produkty wykonane z materiałów biodegradowalnych.

# Planowane
     Efekty:

       W efekcie niniejszego projektu będzie możliwe dalsze rozpowszechnienie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów z materiałów polimerowych z dodatkiem biodegradowalnego napełniacza dla przemysłu morskiego, które charakteryzowały będą się wyższą odpornością na procesy korozyjno- kawitacyjne w tym na czynniki środowiska morskiego, pełną biodegradowalnością, niewielką nasiąkliwością, odpornością na tzw. bio-fouling w porównaniu do obecnie stosowanych elementów z materiałów metalicznych.


      Dzięki niniejszemu projektowi istotne jest również dążenie do rozwiązania problemów związanych z wyczerpywaniem się złóż ropy i odpowiednim utylizowaniem niebiodegradowalnych plastików poprzez zastępowanie ich biopolimerami. Dodatkowo realizacja niniejszego projektu ma na celu ochronę klimatu, co jest coraz ważniejsze w gospodarce. Zastąpienie tworzyw sztucznych biokompozytami z naturalnymi napełniaczami jest jednym z najlepszych sposobów na pogodzenie potrzeb gospodarki i środowiska naturalnego. Nasze zaangażowanie w ten projekt wykracza poza korzyści ekologiczne. Wprowadzenie biodegradowalnych materiałów do budowy jednostek pływających i zastępowanie nimi konstrukcji metalowych przyczyni się do poprawy efektywności operacyjnej oraz zmniejszenia kosztów konserwacji i napraw.

 

     To wszystko stwarza ogromną szansę na wprowadzenie nowych produktów dla przemysłu morskiego poprzez zastosowanie polimerów z dodatkiem biodegradowalnego napełniacza pozyskiwanego z organizmów morskich –co stanowi jeden z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

#02

Tytuł Projektu:

Modyfikacja Elementów do Trampolin Integracyjnych na rzecz Wsparcia Aktywności Osób Niepełnosprawnych

Nr umowy:

EX: 82-02-2022

Nazwa Beneficjenta:

SYNETIK s.c.

Wartość Projektu:

200 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

150 000 PLN

Wartość Projektu:

200 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

170 000 PLN

1000016470-01.png
Frame 108.png

#02

# Opis
     Projektu:

      SYNETIK s.c. otrzymał dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

# Cel
     Projektu:

      Celem niniejszego projektu jest opracowanie unikatowej mieszanki (blendy) kompozytu z polimeru w postaci tworzywa bazowego PA oraz napełniacza mineralnego do wytwarzania elementów tworzących matę rehabilitacyjną (skokową) do trampolin integracyjnych metodą formowania wtryskowego oraz opracowanie parametrów procesu technologicznego formowania wtryskowego nowej mieszanki tworzyw.

 

      Zastosowanie kompozytów z mineralnymi napełniaczami niesie ze sobą szereg korzyści: ekologicznych (m.in. ograniczanie tworzyw ropopochodnych w produkcji dla wielu gałęzi przemysłu), brak konieczności utylizacji wytworzonych elementów z opracowanej mieszanki, a tym samym ochrona klimatu, wzrost odporności wykonywanych elementów na warunki zewnętrzne np. stopień nasiąkliwości wodą, odporność na UV przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Ponadto zastosowany napełniacz mineralny nie może wpływać na zmianę zabarwienia gotowego produktu, ponieważ kolorystyka stanowi bardzo ważną cechę dla wyrobów, które muszą być estetyczne oraz cechować się określonym kolorem, tak jak w przypadku trampolin.

        Wdrożenie rezultatów rozwiązania wpłynie znacząco na rozwój firmy SYNETIK s.c. poprzez zwiększenie konkurencyjność na rynku produkowanych wyrobów o produkty wykonane z napełniaczami mineralnymi.

# Planowane
     Efekty:

        W efekcie niniejszego projektu będzie możliwe dalsze rozpowszechnienie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów z materiałów polimerowych z dodatkiem mineralnego napełniacza dla różnych gałęzi przemysłu. Dodatkowo zauważalny w gospodarce trend zastępowania ciężkich konstrukcji metalowych lżejszymi materiałami, w tym polimerami, które charakteryzują się wyższą odpornością na działanie czynników zewnętrznych i nie ulegają procesom korozji powoduje wzrost znaczenia produktów z tworzyw sztucznych w różnych gałęziach przemysłu, które w niedalekiej przyszłości będą produkowane na coraz bardziej masową skalę.

 

      Istotną niniejszego projektu jest również dążenie do rozwiązania problemów związanych z wyczerpywaniem się złóż ropy i odpowiednim utylizowaniem niebiodegradowalnych plastików poprzez zastępowanie ich polimerami z napełniaczami mineralnymi. Dodatkowo realizacja niniejszego projektu ma na celu ochronę klimatu, co jest coraz ważniejsze w gospodarce. Zastąpienie tworzyw sztucznych biokompozytami z mineralnymi napełniaczami jest jednym z najlepszych sposobów na pogodzenie potrzeb gospodarki i środowiska naturalnego. Efektem tego projektu, umotywowanego chęcią zmiany aktualnego oblicza przemysłu przetwórstwa tworzyw, jest opracowany nowatorski kompozyt polimerowy. Stworzony kompozyt ma wysoki potencjał wdrożeniowy jako materiał zamienny dla tworzyw ropopochodnych i metali w różnych gałęziach przemysłu.

      To wszystko stwarza ogromną szansę na wprowadzenie nowych produktów na rynek medyczny poprzez zastosowanie polimerów z dodatkiem mineralnego napełniacza na trampoliny integracyjne – a tym samym stwarza sposobność do integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, jednocześnie promując aktywność fizyczną przyjazną dla środowiska, co stanowi jeden
z obszarów
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

#03

Tytuł Projektu:

Polimerowa klawiatura na terminal płatniczy dla osób niewidomych i niedowidzących

Nr umowy:

EX: 41-03-2022

Nazwa Beneficjenta:

SYNETIK s.c.

Wartość Projektu:

200 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

150 000 PLN

Wartość Projektu:

200 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

170 000 PLN

20230817_172355-03.png
Frame 108.png

#03

# Opis
     Projektu:

      SYNETIK s.c. otrzymał dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

# Cel
     Projektu:

      Celem niniejszego projektu jest opracowanie polimerowej klawiatury do terminali płatniczych, która będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, dobór odpowiedniego elastomeru termoplastycznego oraz opracowania parametrów formowania wtryskowego w celu wytworzenia gotowej klawiatury do terminali płatniczych o pożądanych cechach.

 

      Dodatkowo klawiatura (nakładka) będzie wyposażona w specjalne wypustki, które zwiększają komfort użytkowania klasycznej klawiatury przez niewidomych. W porównaniu do obecnie dostępnych nakładek na terminale płatnicze wyrób będzie charakteryzował się odpornością na warunki zewnętrzne w tym: odporność na UV oraz wolniejszym procesem żółknięcia materiału, co znacząco wpływa na walory estetyczne, zwiększoną funkcjonalnością poprzez zastosowanie specjalnego uchwytu montażowego, co zapewni bezawaryjną pracę i brak potrzeby zdejmowania podczas jej użytkowania.

# Planowane
     Efekty:

       Dynamiczny wzrost znaczenia rynku mobilnego jest bezpośrednim wynikiem rosnącej popularności urządzeń przenośnych, coraz częściej wyposażonych w ekrany dotykowe, a tym samym rośnie zapotrzebowanie na akcesoria dostosowane do ekranów dotykowych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Mając na względzie poprawę komfortu życia i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych oraz ich wsparcie w procesie akceptacji niepełnosprawności, niezwykle istotne jest stworzenie łatwiejszych warunków do przezwyciężania trudnych sytuacji, a tym samym dostosowanie nowoczesnych urządzeń w tym terminali płatniczych dla osób niewidomych poprzez wprowadzenie nowego produktu w postaci wpinanej klawiatury (nakładki).

 

    Zaproponowane rozwiązanie stanowi nowatorski produkt z tworzywa podlegający recyklingowi, którego technologia wytwarzania jest alternatywnie tańsza od obecnie stosowanej. Dodatkowo klawiatura będzie posiadała inny sposób montażu, co zapewni bezawaryjną pracę i brak potrzeby zdejmowania klawiatury podczas jej użytkowania, co zwiększy jej funkcjonalność poprzez łatwość obsługi oraz komfort użytkowania.

 

    Ulepszony produkt stanowi system wsparcia osób niepełnosprawnych, a tym samym wpisuje się w jeden z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

bottom of page